SPRZEDAM WZÓR PRACY MAGISTERSKIEJ

evelinka_@vp.pl
Cena: 400
Telefon: 790354501
Sprzedam jako wzór do własnej pracy dyplomowej, pracę magisterską o tytule : "Problematyka kary śmierci w polskich kodeksach karnych XX wieku".
Wzór może być wykorzystany do pracy magisterskiej/licencjackiej na prawie, historii, socjologii. 
Wzór na kierunku Prawo oceniony na piątkę.
W ramach wprowadzenia definiowanie penologii, kary kryminalnej. W proponowanym wzorze rozstrzygany jest problem kary śmierci w aspekcie historycznym zarówno globalnym jak i polskim, a także w aspekcie filozoficznym, teologicznym oraz socjologicznym, Głównym zamierzeniem jest ukazanie ewoluowania kary śmierci w polskich kk z 1932, 1969 oraz 1997 (a także okres moratorium na karę śmierci) - w tym temacie zawarte są przesłanki, katalog przestępstw, zasady wykonywania, możliwość amnestii, dopuszczalność. Na każdy kodeks przypada jeden rozdział z około sześcioma podrozdziałami. 
Wzór składa się z pięciu rozdziałów oraz wstępu i zakończenia. 
Streszczenie w języku angielskim, akty prawne, orzecznictwo, ponad 70 pozycji w literaturze przedmiotu, ponad 160 przypisów, statystki dot. ilości osób skazanych na karę śmierci oraz wykonanych wyroków podczas obowiązywania kk z 1932 oraz 1969, statystki dot, charakterystyki osób pochwalającym karę śmierci oraz wykluczających możliwość jej wykonania - aspekt materialny, polityczny, zawodowy, inteligencki, wieku i inne, dodatkowym atutem jest korzystanie z literatury przedwojennej, która jest trudno dostępna i dodaje charakteru.

Dodano: 2013-11-09 17:56:48    Odsłon: 75

Baner V